Event
Datum niet bekend

Algemene Leden Vergadering

Op 18 februari 2020 staat de algemene leden vergadering weer gepland. Deze start om 20:00 uur dus zorg dat je er op tijd bij bent.

Voorlopige Agenda ALV BSC Quick 18-02-2020:

1. Welkom
2. Notulen 2019
3. Financieel Jaarverslag 2019 inclusief kascontrole
4. Kort jaarverslag van het Bestuur 2019
5. Voorlopige Begroting & Contributie 2020
6. Kleding (Nieuwe clubkleding en leverancier)
7. Vernieuwde Huisregels
8. W.V.T.T.K. / Afsluiting

Het bestuur Vereniging BSC Quick,

Hans Bakker
Bert de Boer
Sander Jansen
Karina Gräber-Borgelt