Commissies

De verenigingsactiviteiten worden gecoördineerd door diverse commissies en functionarissen:

Technische commissie

Manuel Bouwman
René de Vries
Paul Berkel jr
Bert de Boer
Leo Cremer
tcquick@bscquick.nl

Wedstrijdsecretariaat Honkbal

Vacature
(Dit was Jan van Huijzen
j.vanhuijzen@live.nl
06-11313806)

Wedstrijdsecretariaat Softbal

Oscar Sandel
wedstrijdsecrsb@bscquick.nl
06-19067313

Wedstrijdsecretariaat Jeugd

Luciëlle de Bakker
wsj@bscquick.nl
06-51053679

Technisch beheer veld en gebouwen

Eddy Gräber
technischbeheer@bscquick.nl

06-46633504

Velden

Lionel Hooi
lalahooi@hotmail.com
Jan van Gestel
javgestel@live.nl

Materiaalcoördinator

Oscar Sandel
sandel@scarlet.nl

Kledingcoördinator

Emil van den Aarssen
emilvda@kpnmail.nl
06-25207636