Lidmaatschap

Lid worden van Quick?

Om lid te worden, vul je hier je gegevens in en ontvang je van ons het inschrijfformulier per mail. Zodra dit volledig ingevuld en ondertekend bij ons binnen is, word je ingeschreven bij de KNBSB en vanaf dat moment ben je lid van BSC Quick.

Als je er nog niet zeker van bent of je honkbal of softbal leuk vindt mag je eerst een paar keer meetrainen. Dan kun je altijd nog beslissen of je lid wilt worden.  Vul het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. De wedstrijden beginnen in april en eindigen begin oktober. Van januari-maart trainen veel teams in de zaal.

Wat kost het lidmaatschap?

*Vrienden van Quick en vrienden van de BSS zijn geen lid van de vereniging en hebben daardoor geen stemrecht.

  • Nieuwe leden betalen éénmalig een bedrag van € 15,00 inschrijfgeld.
  • Leden die om welke reden dan ook niet akkoord gaan met een automatische incasso wordt elk seizoen € 10,00 extra in rekening gebracht.
  • Er wordt in 1 of 4 termijnen geïncasseerd: eind maart, eind april, eind mei en eind juni.
  • (Ouder(s)/Verzorgers(s) van) Leden dienen zelf voor vervoer van en naar de (uit)wedstrijden/trainingen te zorgen.
  • (Ouder(s)/Verzorgers(s) van) Leden dienen meerdere kantine-en/of bardienst te draaien.
  • Het Huishoudelijk reglement van BSC Quick vind je hier.
Kortingsregeling(en)

Gezinskorting bedraagt 50% voor het derde en elk volgend lid (waarbij de duurste leden de eerste leden zijn)
Nieuw lid geworden in de eerste periode; geen korting (Januari t/m Mei)
Nieuw lid geworden in de tweede periode; 30% korting (Juni)
Nieuw lid geworden in de derde periode; 40% korting (Juli)
Nieuw lid geworden in de vierde periode; 70% korting (Augustus t/m December)
Regeling absentie en restitutie contributie

Indien een (spelend) lid gedurende tenminste 2 (aaneengesloten) maanden in de periode februari – oktober van het lopende verenigingsjaar, wegens ziekte of blessures, niet in staat is om te trainen èn wedstrijden te spelen met zijn team, dan komt dit lid in aanmerking voor restitutie van een deel van zijn contributie van dat jaar. Deze restitutie bedraagt 5% van de geldende jaarcontributie contributie per maand afwezigheid.

Om aanspraak te maken op restitutie dient het lid, of zijn vertegenwoordiger, zich bij de ledenadministratie te melden, met de ingangsdatum van zijn absentie en zich, voordat de trainingen of het spelen van wedstrijden hervat worden, beter te melden bij de ledenadministratie. Vervolgens dient er een verzoek voor restitutie te worden ingediend bij de ledenadministratie. Na verificatie van de Coach / trainer wordt de restitutie vastgesteld. Maximale restitutie is dus 45%, omdat er 9 maanden van het jaar gespeeld wordt.

Beëindigen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap moet uiterlijk vóór 1 december, voorafgaand aan het nieuwe seizoen. Er worden uitsluitend schriftelijke opzeggingen in behandeling genomen. Opzeggen per e-mail uitsluitend met een ontvangstbevestiging van de ledenadministratie!  Bij opzeggingen voor het nieuwe seizoen, na 1 december is, tot en met de zomerstop het volledige contributiebedrag verschuldigd. Houd hier ook rekening mee als je naar een andere vereniging wordt overgeschreven.

Leden die na de zomerstop opzeggen, maar voor 1 december van dat jaar, zijn uiteraard geen contributie verschuldigd voor het volgend jaar, maar natuurlijk wel voor het lopende jaar.